Úlohy pre gitaristov II. (Csaba Köböl)

24.03.2020

Milí žiaci, keďže sa situácia s núteným uzatvorením škôl a školských zariadení naďalej nezmenila, prinášam Vám nové pokyny a úlohy, ktoré by ste si mali doma prebrať. V prílohe nájdete dokumenty, v ktorých si každý žiak nájde svoju novú úlohu a tiež je potrebné pozrieť si inštruktívny text s názvom "TEMPO". Verím, že si úlohy precvičíte.