Rytmus - texty a úlohy (Csaba Köböl)

16.04.2020

Milí žiaci,

posielam Vám ďalšie úlohy a texty na tému hudobný rytmus. Vďaka úlohám si môžete odskúšať svoju kreativitu a fantáziu. Zároveň si môžete preskúšať svoj sluch s netradičným hudobným diktátom.

Pre nácvik na hudobnom nástroji zostávajú hudobné diela, ktoré som vám zadal minulý týždeň.

Vážení rodičia, v prípade potreby ak potrebujete pomoc s vyučovacou látkou mi prosím zatelefonujte na moje telefónne číslo alebo ma kontaktuje prostredníctvom e- mailovej adresy.

Csaba Köböl