OZNAM - prijímacie pohovory na štúdium v ZUŠ vo Voderadoch

28.04.2020

V zmysle rozhodnutia ministra školstva v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE budú podávať prihlášky elektronicky alebo štandardnou poštou a to najneskôr do 30. júna 2020.

Elektronickú prihlášku zverejníme v priebehu najbližších dní na webovom sídle školy www.zusvoderady.sk. Konkrétny termín prijímacích skúšok (pohovorov) pre jednotlivé umelecké odbory zverejníme po 30. júni 2020, v čase, keď ukončíme prijímanie nových prihlášok.

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Prihláška na štúdium v ZUŠ vo Voderadoch sa bude podávať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude dostupný na webovom sídle školy, alebo poštou na adresu ZUŠ VO VODERADOCH, 919 42 VODERADY 155;

Pre kompletné spracovanie prihlášky musí rodič vyplniť a vlastnoručne podpísať aj ďalšie dva dokumenty ČESTNÉ PREHLÁSENIE (zákon č.325/2012 Z.z. § 7a, odsek 5), a SÚHLAS GDPR.

TIETO DVA DOKUMENTY NIE JE MOŽNÉ ODOSLAŤ ELEKTRONICKY!!! Preto je potrebné ich odoslať klasickou poštou alebo odovzdať osobne v základnej umeleckej škole (po telefonickej dohode)

VZORY DOKUMENTOV ČOSKORO ZVEREJNÍME SPOLU S PRIHLÁŠKOU NA ŠTÚDIUM.