Hudobná náuka.1.ročnik, obe skupiny, 26.10.2020

25.10.2020

Milí naši rodičia a deti.

Vitajte na dnešnej hodine hudobnej náuky. 

Na začiatku hodiny si zopakujeme, z čoho sa skladá notová osnova?

  • Z piatich linajok a štyroch medzier.
  • Na začiatku každej notovej osnovy musí byť Kľúč.

Ako keď prídete domov. Musíte si otvoriť kľúčom dvere. Aj my, na začiatku každej notovej osnovy musíme mať KĽÚČ, aby sme vedeli prečítať notičky správne.

Dnes sa naučíme písať HUSĽOVÝ KĽÚČ.

Postup:


Zaspievajme si pieseň: Zahrajte mi, muzikanti vesele.

Teraz si môžeme zopakovať všetky hodnoty nôt, ktoré poznáme: sú to noty celé - počítame na štyri doby, polové - počítame na dve doby, štvrťové - počítame na jednu dobu.

Rovnako poznáme aj pomlčky celé, polové - tie poznáme z minulej hodiny -

a ŠTVRŤOVÉ. Takúto pomlčku sme našli v notovom zápise na konci spievanej piesne.

Do zošita si ich napíšeme za husľový kľúč.

Je to v podstate take ležate n.

Takto:

Na záver dnešnej hodiny si zaspievame pieseň ešte raz. Zapisujem všetkým - aj rodičom - krásne jedničky.

Teším sa na budúcu hodinu.