Hudobná náuka - druhý ročník

15.10.2020

Milí rodičia a deti.

Vitajte na dnešnej hodine hudobnej teórie.

Na začiatku hodiny si navodíme veselú náladu pesničkou "Kúpil si pes topánočky". Predpokladám, že sa vám podarilo zaspievať ju vynikajúco, tak, ako vždy.

Zaspievame si ju preto ešte raz. Pridáme tlieskanie na každú spievanú dobu. Pripadne vyťukávanie rytmu ceruzkou.

Teraz si zopakujeme noty v husľovom kľučí.

Do notového zošita po napísaní pekného husľového kľúča na začiatku notovej osnovy budeme postupne zapisovať noty:

c1, e1, f1, a1, c2, d1, g1, e2, d2, h1, f2.

Verím, že ste noty zapísali správne.

Zopakujeme si na predchádzajúcej hodine naučene

Latinské názvy stupňov stupnice:

  • PRIMA
  • SEKUNDA
  • TERCIA
  • KVARTA
  • KVINTA
  • SEXTA
  • SEPTIMA
  • OKTAVA

Latinské názvy stupňov stupnice opakujeme, až pokým ich nebudeme vedieť vymenovať za sebou bez pomoci, naspamäť.

Verím, že sa vám to podarilo. Zapisujem každému jednotku.

A teším sa na hudobnú náuku v budúcom týždni.

Triedna učiteľka Viera Hovancová