Hudobná náuk - prvý ročník

23.10.2020

Milí rodičia a deti.

Vitajte na ďalšej hodine hudobnej náuky. Na začiatku hodiny si zopakujeme. Aké noty sme sa do teraz naučili?

1/ Celé.

Do notového zošita si napíšeme celý riadok krásnych, farebných celých nôt. Každú celú notu počítame na štyri doby.

Ďalej to boli noty

2/ Polové.

Napíšeme si cely riadok krásnych rôznofarebných polových nôt. Každú polovú notu počítame na dve doby.

3/ Štvrťové noty. Počítame na jednu dobu. Napíšeme si do notového zošita cely riadok farebných štvrťových nôt.

Teraz si zaspievame niektoré pesničky, ktoré dobre poznáte.

  • Medveďku, daj labku.
  • Pôjdeme my do hájička.
  • Spievanky, spievanky.

Piesne zaspievame so súčasným tlieskaním alebo vyťukávaním rytmu.

Všimli sme si, že v piesňach sú miesta, kedy nespievame. Mlčíme. Vtedy sú namiesto nôt zapísane v notovej osnove POMLČKY.

POMLČKY

Rovnako, ako poznáme noty cele, polové, štvrťové. Poznáme aj pomlčky celé, polové, štvrťové.

CELA POMLCKA sa zapisuje takouto značkou:

Počítame ju na ŠTYRI doby. Visí zo ŠTVRTEJ linajky. 

Vyskúšame si do notovej osnovy zapísať niekoľko celých pomlčiek.

POLOVÁ POMLČKA sa počíta na dve doby. Leží na tretej linajke.

Napíšme si niekoľko polových pomlčiek.

Na budúcej hodine sa naučíme zapísať aj pomlčky štvrťové.

Na zaver si môžeme piesne zaspievať ešte raz.

Všimnime si, kedy "mlčíme". Teda kedy je v notovom zápise napísaná POMLČKA.

Ďakujem za dnešnú hodinu hudobnej náuky.

Teším sa na tu ďalšiu.

Triedna učiteľka Viera Hovancová