Hudobná náuka - prvý ročník

13.10.2020

Dobrý deň želám, milí naši rodičia a deti.

Vitajte na dnešnej hodine hudobnej teórie.

Dnes si zopakujeme:

- Ako sa vola pat 5 linajok a štyri medzery?

/ notová osnova

- Čo do nej zapisujeme?

/ Noty, keď hráme. Pomlčky, keď mlčíme

- Aké noty sme sa už naučili?

/ CELE NOTY. Počítame ich na štyri doby. Prvá, druhá, tretia, štvrtá

- Nakreslime si rôznymi farebnými farbičkami celý riadok pekných celých nôt

/ POLOVE NOTY. Počítame ich na dve doby. Prvá, druhá.

- Nakreslime si rôznymi farebnými farbičkami celý riadok pekných polových nôt

Dnes sa naučíme ďalšie noty - štvrťové.

Keď vyplníme bruško polovej noty dostaneme noticku STVRTOVU. Počítame ju na jednu dobu.

- Nakreslime si celý riadok pekných štvrťových notičiek.

Milé deti a rodičia

Ďakujem za dnešnú hodinu hudobnej teórie.

Zapisujem každému jednotku.

Uvidíme sa na budúcej hodine.

Triedna učiteľka Viera Hovancová