Hudobná náuka. 2. ročník. 26.10.2020

26.10.2020

Milí naši druháci.

Vitajte na dnešnej hodine hudobnej náuky.

Na začiatku si zopakujeme, čo je to interval?

  • Výšková vzdialenosť medzi dvoma tónmi.

Ak si zahráte na svojom hudobnom nástroji základný tón - primu, 3. tón - terciu, 5. tón - kvintu durovej alebo molovej stupnice, dostanete durový alebo molový KVINTAKORD.

Skúste si kvintakord zaspievať. Durový znie veselo, molový smutne.

Napíšme si do notového zošita príklady:

Vytvorte durový kvintakord v prvom riadku od tónu c1, od tónu e1, od tónu d1.

Vytvorte molový kvintakord v druhom riadku od tých istých tónov.

Ktorým tónom sa odlišuje durový a molový kvintakord?

Ktorý interval majú spoločný?

Na koniec si zahrajte, potom zaspievajte intervaly niekoľkokrát za sebou takto:

Ďakujem Vám za dnešnú hodinu hudobnej náuky.

Teším sa na tú budúcu