Hudobná náuka. 3.ročnik. 26.10.2020

27.10.2020

Milí tretiaci

Vitajte na dnešnej hodine hudobnej náukyDnes hodinu budeme venovať počúvaniu skladieb známych slovenských hudobných skladateľov .

Najprv si vypočujeme skladbu Mikuláša Schneidra Trnavského- Hoj, vlasť moja

Teraz sa započúvame do hádam najznámejšej skladby Eugena Suchoňa: Aká si mi krásna

Aby ste si skladby lepšie zapamätali, zahrajte si ich na svojom hudobnom nástroji.

Skúste si ich tiež zaspievať.

Ďakujem za dnešnú hodinu.

Teším sa tú budúcu