Csaba Köböl, DiS. art.

V roku 2014 som ukončil štúdium na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v odbore hra na klasickej gitare. Od roku 2010 pôsobím ako pedagóg v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch a v Sládkovičove. Okrem učenia sa venujem komponovaniu skladieb pre sólovú gitaru a aranžovaniu skladieb najmä pre deti. V rámci školy už viac rokov vediem rôzne detské komorné a súborové zoskupenia.

Referencie:

  • 2014 - Súťaž študentov konzervatórií v SR v hre na gitare - 5.miesto (čestné uznanie)
  • 2015 - 48. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov - Chalupkovo Brezno - skladateľská tvorba - zlaté pásmo
  • 2015 - 48. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov - Chalupkovo Brezno - hra na hudobnom nástroji - Laureát
  • 2017 - II. Concurso de composición Para guitarra Fidelio
  • 2017 - 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže inštrumentálnej hudby Divertimento musicale - Zlaté pásmo

Doplnkové vzdelanie :

  • Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní (inovačné vzdelávanie, MPC 2015)
  • Aktivizujúce metódy vo výchove (inovačné vzdelávanie; MPC 2015).
  • Interaktívna tabuľa - interktívne metódy, Interaktívné úlohy v hudobnej teórií (aktualizačné vzdelávanie, Pedagogický inštitút COMENIUS)
  • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov (aktualizačné vzdelévanie, SOFTIMEX Academy)
  • Multimediálne tabletové zariadenie (aktualizačné vzdelévanie, SOFTIMEX Academy)